Bloeddruk

Wat is bloeddruk?

De bloeddruk ook wel tensie genoemd is de vloeistofdruk binnen de slagaders van het menselijk lichaam. Door de samenspanning van het hart bij hartslagen wordt er door het hart bloed in de bloedvaten gepompt. Door dit process ontstaat er druk in de bloedvaten, deze druk wordt de bloeddruk genoemd. Het samentrekken van de hartspier gebeurt bij een gezond persoon tussen de 60 tot 80 keer per minuut. Bloeddruk ontstaat als gevolg van het samentrekken van de hartspier. De hartspier pompt bloed in de bloedvaten waardoor het bloed tegen de wanden van de bloedvaten gaat drukken. Het lichaam probeert je bloeddruk te regelen en op peil te houden zodat er geen hoge of lage bloeddruk ontstaat.

Hoe regelt het lichaam de bloeddruk?

Hoe het lichaam de bloeddruk regelt is een ingewikkeld proces. Het proces van bloeddrukregeling bestaat uit een aantal terugkoppelingen in verschillende tijdspannes. Het gehele proces is daarbij ook afhankelijk van de hartslag en de hoeveelheid zout en water dat in de vaten aanwezig is. Wanneer het lichaam de bloeddruk niet op peil weet de houden ontstaat er hoge of lage bloeddruk. Een hoge bloeddruk komt veel voor, een lage bloeddruk komt een stuk minder voor en wordt zelfs zeldzaam genoemd. De bloeddruk kan per cultuur verschillen. In Duitsland hebben relatief veel mensen last van een lage bloeddruk terwijl in Engeland vrijwel nooit mensen een lage bloeddruk hebben. Zowel een hoge als lage bloeddruk kunnen voor problemen met de gezondheid van het lichaam zorgen.

Bloeddruk verschillen

De bloeddruk is niet statisch maar dynamisch en kan dus van tijd tot tijd verschillen. Personen met stress maken meer adrenaline aan waardoor de bloeddruk binnen enkele seconden fors toeneemt. Ook bij zware lichamelijke inspanningen neemt de bloeddruk toe. Gedurende en vlak na zware lichamelijke inspanningen is een hoge bloeddruk normaal die zonder inspanning als fors verhoogd wordt gekenmerkt. Wanneer er sprake is van een gezonde of normale bloeddruk daalt de bloeddruk ‘s nachts tussen de 10 – 20% onder de gemiddelde waarde van de bloeddruk overdag. Personen waarvan de bloeddruk ‘s nachts slechts tussen de 10 – 20% afneemt hebben een verhoogde kans op hart en vaatziekten.